Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Motory a integrované pohony

 • AC-servomotory

  Střídavé (AC) servomotory jsou bezkartáčové synchronní motory s permanentními magnety na rotoru a třífázovým vinutím ve statoru. Optimalizovaná konstrukce motoru s použitím nových magnetických materiálů (neodyn-železo-bór) dovoluje až 5-násobné momentové přetížení a tyto motory jsou proto vhodné pro dynamicky náročné úlohy. Doplněním vhodnou planetovou převodovkou je možno upravit pracovní oblast pohonu na potřebný  kroutící moment ve vztahu k otáčkám.

  Vyrábí se v několika typových řadách. V každé řadě jsou motory s různou velikostí příruby a délkou statorového svazku, s různým typem vinutí a počtem pólů.

  • řada BMH do 330 Nm (do 9,2 kW)
  • řada BSH do 330 Nm (do 9,4 kW)

     Následující typové řady se už nevyrábí:
   • řada SER do 40 Nm (do 2,2 kW)
   • řada BRH do 43 Nm (do 1,7 kW)
   • řada DSM do 42 Nm (do 9,7 kW)
     (jejich dokumentace je v sekci "Ke stažení")

  2. 5. 2017 | Článků: 4

 • Krokové motory

  Velkou předností krokových motorů je, že pracují bez nákladných snímačů otáček nebo polohy, jsou jednodušší a tím i provozně spolehlivější a levnější. Řízení se typicky provádí v přímé větvi bez zpětné vazby. Jedinou podmínkou spolehlivé funkce je jejich správné dimenzování ve všech provozních režimech. Mají vysokou životnost a jsou bezúdržbové.

  Pro profesionální průmyslové aplikace se v současné době používají především 3-fázové krokové motory, které jsou posledním vývojovým typem v tomto oboru. Svými vlastnostmi, novou progresivní konstrukcí a způsobem řízení, překonaly a nahradily své předchůdce: 5-fázové krokové motory, které se vyráběly dlouhá léta před nimi, ale i jednodušší 2-fázové krokové motory.

  2. 5. 2017 | Článků: 5

 • Integrované pohony

  Integrované pohony mají zabudovanou digitální řídicí jednotku včetně výkonového stupně přímo do pláště motoru. Pohon tak tvoří kompaktní celek s vlastní inteligencí. S okolím jsou schopny komunikovat některým z běžných komunikačních protokolů.

  Smyslem integrace elektroniky pohonu do pláště motoru je úspora kabeláže, snížení nároků na rozvaděčový prostor a snížení nákladů na montáž. Tyto pohony jsou vhodné pro decentralizované pohonné systémy na strojích a zařízeních ve všech průmyslových oborech.

  24. 5. 2017 | Článků: 7

 • Malé motorky

  Do této skupiny speciálních motorků patří motory menších rozměrů a výkonů. Jsou určeny především pro výrobce různých specifických přístrojů a zařízení. Malé krokové motory, synchronní motory a EC-motory se dodávají také s čelní převodovkou jako převodové motory.

  Nastavovací servopohony slouží pro pomalé a přesné natáčení různých klapek a ventilů v úhovém rozsahu 0 - 90°.
  S ohledem na výrobní náklady a rentabilitu výroby se u většiny těchto malých motorků předpokládají odběry alespoň v desítkách kusů.

  31. 5. 2017 | Článků: 3