Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Kolaborativní roboty (COBOT)

COBOT (Collaborative Robot) může bok po boku pracovat v přítomnosti člověka nebo jiného robota, aniž by hrozila kolize nebo zranění. Robot bezpečně rozpozná přítomnost nebo přiblížení člověka a automaticky sníží svou rychlost nebo úplně zastaví a po odeznění této události zase bude automaticky pokračovat ve své původní činnosti.

Díky této schopnosti je možno lépe využívat výrobní prostor závodu, kdy není nutno pracovní prostor robota zajišťovat ochranými stěnami ani jinými překážkami. Robot se vyznačuje inteligentní empatií k přítomnosti jiného subjektu a chová se vůči němu bezpečně a korektně. 

Kolaborativní roboty jsou základem pro moderní výrobní závody v souladu s konceptem Industry 4.0.