Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Lineární motory - řada MLL2

Lineární motor MLL2

 • max. rychlost až 9 m/s
 • maximální zrychlení 88 m/s2
 • jedno kuličkové vedení
 • opakovatelná přesnost měřícího systému ± 30 μm
 • opakovatelná přesnost lineární jednotky ± 100 μm
 • max. délka bez nadstavení až 6.000 mm
 • operační napětí 600 VDC (meziobvod)
 • max. operační napětí 900 VDC (při brzdění)
 • pólová rozteč 24 mm

Typ: MLL2xxxx

0210

0420

0630

typ vozíku
délka vozíku [mm]
hmotnost vozíku [kg] 
S
218
3,1
R
316
4,2
S
316
4,5
S
411
6,2

hmotnost 100 mm statoru [kg]
šířka vozíku [mm]
šířka statoru [mm]
výška statoru vč. vozíku [mm]
max. rychlost *) [m/s]

1,25
136
135
91
3,0
*) pro životnost > 30.000 km

trvalá síla Fx [N]
špičková síla Fx [N]
trvalý proud [A]
špičkový proud [A]

105
210
3,0
6,2
210
420
6,0
12,4
315
630
4,5
9,2

max. příčná síla Fy [N]
max. příčná síla Fz [N]
max. klopný moment Mx [Nm]
max. klopný moment My [Nm]
max. klopný moment Mz [Nm]

900
900
70
200
200
900
900
70
300
300
900
900
70
300
300
900
900
85
350
350

Orientace sil a klopných momentů působících na vozík a jeho vedení :
Síly a klopné momenty

Tato řada motorů se dodává v délkách [mm] :

324, 420, 564, 708, 804, 948, 1092, 1188, 1332, 1476, 1572, 1716, 1860, 1956, 2100, 2244, 2340, 2484, 2628, 2724, 2868, 3012, 3108, 3252, 3396, 3492, 3636, 3780, 3876, 4020


Konkrétní zdvih motoru pak závisí na délce vozíku DV takto:    Zdvih motoru = Délka motoru - (DV+36) [mm]

Poznámky :

 • použitelná síla motoru závisí na charakteru aplikace a teplotě okolí, předpokládá se chlazení vzduchem
 • maximální rychlost závisí na napětí meziobvodu
 • pro řízení motoru dodáváme standardně servoměniče LXM32, ale motor je možno provozovat i s jinými
 • rozhraní snímače polohy je inkrementální SIN/COS 
 • motor může být otevřený nebo v zakrytovaném provedení
 • konektory mohou být úhlové nebo na kabelu 300 mm, případně jen kabely bez konektorů
 • je možno přiobjednat druhý vozík s vinutím motoru nebo jen pomocný vozík na vedení

Příklady víceosových sestav :

Dokumentace :

Katalog lineárních motorů

Příslušenství lineárních motorů

Manuál údržby

3,90 MB

314 kB

1,11 MB