Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Lineární motory - řada MLL2

Lineární motor MLL2

 • max. rychlost až 24 m/s
 • maximální zrychlení 88 m/s2
 • jedno kuličkové vedení
 • opakovatelná přesnost měřícího systému ± 30 μm
 • opakovatelná přesnost lineární jednotky ± 100 μm
 • max. délka bez nadstavení až 4.020 mm
 • operační napětí 600 VDC (meziobvod)
 • max. operační napětí 900 VDC (při brzdění)
 • pólová rozteč 24 mm

Typ: MLL2xxxx

0100

0200

0400

0600

typ vozíku
délka vozíku [mm]
hmotnost vozíku [kg] 
HS
.
.
HS
218
3,1
IS
316
4,2
HS
316
4,5
NS
411
6,2

hmotnost 100 mm statoru [kg]
šířka vozíku [mm]
šířka statoru [mm]
výška statoru vč. vozíku [mm]

1,25
136
135
91

trvalá síla Fx [N]
špičková síla Fx [N]
trvalý proud [A]
špičkový proud [A]
max. rychlost [m/s]
výkonová ztráta [W]

60
105
1,5
3,1
12
49
120
210
3,0
6,2
12
99
120
210
9,0
18,9
24
92
200
400
6,0
12,4
12
197
360
630
4,5
9,2
4,5
296

max. příčná síla Fy [N]
max. příčná síla Fz [N]
max. klopný moment Mx [Nm]
max. klopný moment My [Nm]
max. klopný moment Mz [Nm]

.
.
.
.
.
900
900
70
200
200
900
900
70
300
300
900
900
70
300
300
900
900
85
350
350

Orientace sil a klopných momentů působících na vozík a jeho vedení :
Síly a klopné momenty

Tato řada motorů se dodává v délkách [mm] :

324, 420, 564, 708, 804, 948, 1092, 1188, 1332, 1476, 1572, 1716, 1860, 1956, 2100, 2244, 2340, 2484, 2628, 2724, 2868, 3012, 3108, 3252, 3396, 3492, 3636, 3780, 3876, 4020


Konkrétní zdvih motoru pak závisí na délce vozíku DV takto:    Zdvih motoru = Délka motoru - (DV+36) [mm]

Poznámky :

 • použitelná síla motoru závisí na charakteru aplikace a teplotě okolí, předpokládá se chlazení vzduchem
 • maximální rychlost závisí na napětí meziobvodu
 • pro řízení motoru dodáváme standardně servoměniče LXM32, ale motor je možno provozovat i s jinými
 • rozhraní snímače polohy je inkrementální SIN/COS 
 • motor může být otevřený nebo v zakrytovaném provedení
 • konektory mohou být úhlové nebo na kabelu 300 mm, případně jen kabely bez konektorů
 • je možno přiobjednat druhý vozík s vinutím motoru nebo jen pomocný vozík na vedení

Příklady víceosových sestav :

Dokumentace :

Katalog

Příslušenství

Manuál údržby

2,77 MB

323 kB

1,08 MB