Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Elektronika krokových motorů - SMD

SMD1204 pro jeden krokový motor

Tato řada digitálních řídicích jednotek je určena pro dvoufázové krokové motory řady BPSM2. Vyznačuje se malým kompaktním provedením s montáží na DIN-lištu a spolu s vhodným krokovým motorem vytváří výkonný a účinný pohonný systém.

Dodává se v několika variantách řízení: buď jako frekvenčně řízený zesilovač nebo Servo-Stepper s průmyslovou komunikací nebo měnič VectorStep s uživatelským programem.

Koncový zesilovač je dimenzován na trvalý proud až 8 Arms. Podle připojeného krokového motoru lze zvolit rozsah napájecí napětí: varianta "L" je pro 24-85 Vdc a varianta "H" je pro 24-160 Vdc.

Řídicí jednotky mají taky vstup pro enkodér krokového motoru, který pak může fungovat v uzavřené smyčce jako servopohon.
K dispozici je také analogový vstup 0-10V.

Model

Servisní vstup
(Modbus RTU)

Komunikační
rozhraní

Integrované
funkce

Analogový
vstup

Podporovaný
enkoder

SMD1204xS

SMD1204xUM

SMD1204xIM

SMD1204xIC

SMD1204xIP

SMD1204xIE

SMD1204xIT

SMD1204xIN

USB

USB

RS-232/485

USB

USB

USB

USB

USB

ne

ne

ne

CANopen

ProfiBus

Modbus TCP

EtherCAT

ProfiNet

SD

UP, MT, G, IO, SD

UP, MT, G, IO, SD

UP, MT, G, IO, SD

UP, MT, G, IO, SD

UP, MT, G, IO, SD

UP, MT, G, IO, SD

UP, MT, G, IO, SD

ne

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

PP, LD

PP, LD, SSI

PP, LD, SSI

PP, LD, SSI

PP, LD, SSI

PP, LD, SSI

PP, LD, SSI

PP, LD, SSI

Integrované funkce :

  • UP =  User Program
  • MT =  Motion Task
  •  G = Gear
  • IO = I/O Control
  • SD = Step/Dir

Podporovaný enkodér:

  • PP = Push Pull
  • LD = Line Driver
  • SSI =  Absolutní SSI

SMD2204 pro až tři krokové motory

Pro vícemotorové sestavy je k dispozici řídicí jednotka pro až tři dvoufázové krokové motory řady BPSM2. V jedné skříňce s montáží na DIN-lištu jsou tak pod jedním napájecím zdrojem umístěny tři navzájem funkčně nezávislé měniče.

Koncové zesilovače jsou dimenzovány na trvalý proud až 8 Arms. Podle připojeného krokového motoru lze zvolit rozsah napájecí napětí: varianta "L" je pro 24-85 Vdc a varianta "H" je pro 24-160 Vdc.

Řídicí jednotka má taky 3 vstupy pro enkodéry krokových motorů, které pak mohou fungovat v uzavřené smyčce jako servopohon.
K dispozici je také analogový vstup 0-10V.

Model

Servisní vstup
(Modbus RTU)

Komunikační
rozhraní

Integrované
funkce

Analogový
vstup

Podporovaný
enkoder

SMD2204xIM

SMD2204xIC

SMD2204xIE

SMD2204xIT

SMD2204xIN

RS-485

USB

USB

USB

USB

ne

CANopen

Modbus TCP

EtherCAT

ProfiNet

UP, IO

UP, IO

UP, IO

UP, IO

UP, IO

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

0-10V

PP, LD

PP, LD

PP, LD

PP, LD

PP, LD

 

Dokumentace:

Datasheet SMD1204

Datasheet SMD2204

Manual SMD1204

Manual SMD2204

Manual Profinet SMD

Parametrizace SMD

1,87 MB

1,37 MB

7,00 MB

9,79 MB

3,12 MB

2,11 MB