Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

CoDeSys = Controlled Development System

Také se používá název "SoMachine", který zavedl Schneider Electric Motion

CoDeSys je univerzální vývojové prostředí pro aplikační programy řídicích systémů PLC. Bylo vytvořeno firmou 3S podle standardu IEC 61131-2. Tuto mezinárodní normu přebírá a postupně zavádí stále více výrobců. Bez ohledu na použitý hardware je tak možno vytvářet jednotné datové a programové struktury a způsoby ovládání.

CoDeSys umožňuje při práci na projektu jeho :

 • naprogramování (textové a grafické editory)
 • odladění a testování
 • vizualizaci procesu
 • uvedení do provozu
 • vytvoření dokumentace

 

CoDeSys poskytuje různé programovací jazyky (podle IEC 61131-3), které je možno volit podle charakteru dané úlohy. V rámci jednoho projektu je pak lze libovolně kombinovat. K dispozici jsou tyto jazyky :

 • IL - Instruction List
 • ST - Structured Text (obdoba Pascalu)
 • LD - Ladder Diagram (kontaktní plán)
 • SFC - Sequential Function Chart
 • FBD - Function Block Diagram
 • CFC - Continuous Function Chart

Uživatelé systému CoDeSys vytvořili mezinárodní sdružení CoDeSys Automation Alliance, které shromažďuje zkušenosti a požadavky z různých technických oborů pro další vylepšování systému.

CoDeSys programové prostředí

Součástí základní verze prostředí CoDeSys jsou knihovny univerzálních funkcí a funkčních bloků. Každý výrobce pak k systému dodává vlastní knihovny programových funkcí pro svoje výrobky.

Základem uživatelského prostředí je cílový systém tzv. Target, který umožňuje konfigurovat a parametrizovat konkrétní hardwarový prostředek, na kterém bude programový produkt provozován.

Schneider Electric Motion poskytuje cílové systémy pro všechny svoje Motion Controllery a PLC. Pro navazující pohony pak poskytuje další knihovny pro zajištění jejich potřebných funkcí.

Pro pohony, které se připojují přes standardní komunikační rozhraní, jsou vytvořeny knihovny na principu PLC-open. Systém podporuje použití i konfiguračních souborů EDS, GSD a pod.

 

CoDeSys - návrh průběhu CAM

K novým technologiím patří použití knihoven na principu Soft-Motion, kterými je zajišťován v součinnosti s určitým hardwarovým vybavením synchronizovaný pohyb pohonů ve více osách.

Příkladem těchto aplikací jsou například závislé nelineární pohyby jako například elektronické vačky CAM, které umí systém navrhovat.

Pro aplikace jako např. rotující nůž, letmá pila nebo nůžky již byly vytvořeny speciální knihovny AFB aplikačních funkčních bloků.

 

Systém disponuje i grafickým editorem CNC, kterým je možno navrhovat konkrétní geometrické předlohy výrobků se současným generováním G-kódu na pozadí. Systém dokáže importovat také grafické předlohy např. ve formátu DXF.

Další podpůrné knihovny s funkcemi pro dekódování, interpolace a transformace souřadnic umožní vytvoření IEC-programu pro řízení pohonů v jednotlivých osách s ohledem na kinematiku pohybu v každém bodu.

CoDeSys - grafický editor CNC