Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Lineární motory - řada MLL5

Lineární motor MLL5

 • max. rychlost 3 m/s
 • maximální zrychlení 127 m/s2
 • dvě paralelní kuličková vedení
 • opakovatelná přesnost měřícího systému ± 30 μm
 • opakovatelná přesnost lineární jednotky ± 100 μm
 • max. délka bez nadstavení až 6.000 mm
 • operační napětí 600 VDC (meziobvod)
 • max. operační napětí 900 VDC (při brzdění)
 • pólová rozteč 24 mm

Typ: MLE5xxxx

0400

0800

1000

1200

typ vozíku
délka vozíku [mm]
hmotnost vozíku [kg] 
S
220
4,7
S
318
6,8
S
364
7,9
S
410
9,4

hmotnost 100 mm statoru [kg]
šířka statoru [mm]
výška statoru vč. vozíku [mm]
max. rychlost *) [m/s]

1,7
187
87
3,0
*) pro životnost > 30.000 km

trvalá síla Fx [N]
špičková síla Fx [N]
trvalý proud [A]
špičkový proud [A]

200
400
2,26
5,0
400
800
4,5
10,0
500
1000
4,7
10,4
600
1200
6,8
15,0

max. příčná síla Fy [N]
max. příčná síla Fz [N]
max. klopný moment Mx [Nm]
max. klopný moment My [Nm]
max. klopný moment Mz [Nm]

2000
1000
300
400
400
2000
1000
300
450
450
2000
1000
300
500
500
3000
1500
450
600
600

Orientace sil a klopných momentů působících na vozík a jeho vedení :
Síly a klopné momenty

Tato řada motorů se dodává v délkách [mm] :

462, 558, 654, 750, 846, 942, 1038, 1134, 1230, 1326, 1422, 1518, 1614, 1710, 1806, 1902, 1998, 2094, 2190, 2286, 2382, 2478, 2574, 2670, 2766, 2862, 2958, 3054, 3150, 3246, 3342, 3438, 3534


Konkrétní zdvih motoru pak závisí na délce vozíku DV takto:    Zdvih motoru = Délka motoru - (DV+94) [mm]

Poznámky :

 • použitelná síla motoru závisí na charakteru aplikace a teplotě okolí, předpokládá se chlazení vzduchem
 • maximální rychlost závisí na napětí meziobvodu
 • pro řízení motoru dodáváme standardně servoměniče LXM32, ale motor je možno provozovat i s jinými
 • snímač polohy může být inkrementální SIN/COS nebo absolutní s rozhraními EnDat 2.2, DriveCliq, BiSS/C, SSI, TTL
 • motor může být otevřený nebo v zakrytovaném provedení
 • konektory mohou být úhlové nebo na kabelu 300 mm, případně jen kabely bez konektorů
 • je možno přiobjednat druhý vozík s vinutím motoru nebo jen pomocný vozík na vedení

Příklady víceosových sestav :

Dokumentace :

Katalog lineárních motorů

Příslušenství lineárních motorů

Manuál údržby

3,90 MB

314 kB

1,11 MB