Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Senzorika

Pro zajištění automatické funkce různých strojů, strojních celků, výrobních linek a dopravních systémů jsou zapotřebí různé a mnohdy i velmi speciální snímače, čidla a měřicí systémy.

Výsledkem jejich vývoje v posledních letech jsou nové koncepce těchto přístrojů, které přináší řadu nových sofistikovaných funkcí integrovaných do malých kompaktních pouzder.

Novým trendem je rovněž vybavení snímačů komunikačním rozhraním pro jejich snazší integraci do řídicího systému stroje a pro rychlý a efektivní přenos měřených údajů se zabezpečením proti možným průmyslovým rušením.

Firma MICRONOR má v tomto oboru a zejména při konstrukci speciálních jemnomechanických přístrojů více než 40-letou tradici.