Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Moduly BLV a BLP

Řídicí servojednotky ve formě modulů jsou určeny pro řízení EC-motorů (bezkartáčových stejnosměrných motorů). Servojednotky nemají vlastní zdroj. Jsou vestavěny v kovovém krytu, který slouží současně jako chladič. Výkonová ztráta je menší než 7W.

 

Řídicí servojednotka BLV-14

BLV-14 je univerzální servojednotka pro řízení EC-motorů. Regulaci rychlosti umí provádět jak v otevřené, tak i uzavřené regulační smyčce. Pro zpětnovazební řízení je v servojednotce zabudovaný PI-regulátor otáček.


Žádanou hodnotu otáček je možno nastavit buď zabudovaným potenciometrem nebo vnějším analogovým signálem 0-10V. V případě analogového signálu je pak potenciometrem možno nastavovat strmost ramp. Druhý analogový vstup slouží pro plynulé nastavení proudu a tedy momentu motoru.


Digitálními vstupy je možno aktivovat koncový stupeň, měnit smysl rotace nebo vyvolat brzdění motoru do klidu, kdy se pak zkratují vinutí, aby vznikl brzdný moment. Digitální výstup a LED signalizují připravenost nebo poruchový stav. Impulsní výstup proporcionálně mění frekvenci pulzů podle skutečné rychlosti motoru. Tento výstup je možno použít pro zpětnou vazbu při regulaci otáček z nadřazeného počítače.

Řídicí servojednotka BLV-14

Jednotka soustavně monitoruje správnou hodnotu napájecího napětí, teplotu koncového stupně, chybu komutace a příp. zkrat mezi fázemi motoru.


Rozměry jsou 117 x 74,5 x 23,5 mm a hmotnost 0,25 kg. Jmenovité napájecí napětí je v rozsahu 24-48 Vdc, proud do 6,5A. 

 

Řídicí servojednotka BLP-14A

BLP-14A je digitální servojednotka pro řízení EC- motorů, která je vybavena komunikačním rozhraním CANopen (CiA 402) a rozhraním Modbus RTU pro servisní testování a nastavování parametrů.


Kromě toho disponuje jedním (příp. dvěma) analogovými vstupy +/-10V s 14-bitovým převodníkem pro lokální řízení proudu (momentu) nebo otáček motoru. Dále je vybavena 4/2 digitálními vstupy/výstupy, jejichž funkce lze parametrizovat podle potřeby. Kromě toho má dva vstupy pro bezpečnostní funkci STO (Safe Torque Off) - stop kategorie 0 a 1 podle EN60204-1.


Jednotka poskytuje tyto provozní funkce :

absolutní a relativní polohování, proudový a rychlostní režim, řízení otáček s rychlostním profilem, sekvence pohybů, ruční a referenční pojezdy. Kromě těchto funkcí zajišťuje jednotka řadu monitorovacích funkcí. Pro optimalizaci nastavení pohonu se zátěží je jednotka vybavena funkcí autotuning.

Vedle vstupu pro Hallovy sondy EC-motoru má jednotka vstup i pro enkodér motoru pro přesnější řízení zejména při nižších rychlostech motoru.


Rozměry jsou 141,5 x 86 x 36 mm a hmotnost 0,38 kg. Jmenovité napájecí napětí je v rozsahu 24-48 Vdc, proud do 7A.

Dokumentace :

manuál servojednotky BLV14

manuál servojednotky BLP14A

551 kB

2,65 MB

 
Software :

Lexium CT Ver.1.0.12 7,35 MB