Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Roboty SCARA

Roboty SCARA tvoří robotickou ruku pro rychlou a přesnou manipulaci s materiálem nebo nástrojem. Mají celkem 4 stupně volnosti: horizontálně otočné rameno s kloubem a vertikální osu s rotací vřetene. Obsáhnou téměř celou kruhovou plochu do délky ramene. Používají se pro přemisťování předmětů, automatickou montáž, bodové a obloukové svařování, balení, paletizaci aj.

Pro své schopnosti a univerzální použití se používají při konstrukci moderních strojů a výrobních linek podle konceptu Industry 4.0. Je možno je jednoduše přeprogramovat a tak pružně reagovat na měnící se pořadavky na funkce stroje, příp. celé výrobní linky.

SCARA je zkratka: Selective Compliance Assembly Robot Arm