Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Výkonové moduly pro krokové motory

Jsou to malé kompaktní jednotky nebo elektronické karty pro třífázové krokové motory. Pro řízení používají vstupní signály typu Impuls/Směr úrovně 5V nebo 24V. Vyžadují vnější napájecí zdroj příslušného napětí a výkonu a krokový motor s odpovídajícím fázovým napětím.


Výkonový modul krokového motoru SD3-15D

SD3-15D je kompaktní výkonový modul, který může být použit pro krokové motory do 6 Nm. Hodnota proudu motoru je nastavitelná. Koncový stupeň modulu je schopen dodat proud až 10 Aef.  Napájecí napětí může být v rozsahu 24 - 48 Vdc, přičemž platí, že při vyšším napětí, je i větší rozsah otáček motoru. Rozlišení je nastavitelné v rozsahu 200 - 10.000 kroků na otáčku. Vstupní signály mohou být v úrovni 5V nebo 24V. Maximální frekvence pulzů je 200 kHz. Vstupy jsou galvanicky oddělené. Rozměry modulu jsou : 74,5 x 117 x 23,5 mm.

SD3-15O je varianta kompaktního výkonového modulu, ve které je navíc zabudován napětím řízený generátor pulzů.

Výkonové moduly pro krokové motory ve formě elektronických karet :

D930.20

D-930 je eurokarta formátu 100 x 160 mm pro třífázové krokové motory BRS napěťové řady H, F a N.

  • Doporučené napájecí napětí 24-120 Vdc.
  • Maximální špičkový proud 9,5A (5,5 A ef.).
  • Proud motoru je nastavitelný 16-polohovým přepínačem.
  • Automatický pokles proudu v klidovém stavu motoru.
  • Vstupy jsou galvanicky oddělené, řídicí napětí 3,5-24 V.
  • Vstupní signály: Impulz-Směr-Gate-Reset-Fast.
  • Frekvence vstupních impulzů do 200 kHz.
  • Výstupní signál: Ready (kontakt relé)
  • Nastavitelné rozlišení 200 až 10.000 kroků/ot. (přepínač DIP)
  • Ochrana proti podpětí a překročení proudu a teploty.

Karta zajišťuje tichý a klidný chod bez rezonancí a vysokou stálost kroutícího momentu z kroku na krok.

Indikace stavu pohonu pomocí blikající LED.

Pro proudy větší než 5A je určena karta s ventilátorem.

D930.20 - kompatibilní náhrada karty D-920

D930.00 - kompatibilní náhrada karty D-900

D930.00 (s ventilátorem)

Dokumentace :

katalog výkonových modulů SD3-15 a D-9xx
manuál výkonového modulu SD3-13D
manuál výkonového modulu SD3-15O

manuál výkonové karty D-930 (česky)

1,97 MB
674 kB
774 kB

 

677 kB