Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Kloubové roboty

Roboty se 6 stupni volnosti umožňují obecnnou manipulaci s břemenem ve třírozměrném prostoru včetně jeho otáčení ve všech osách. Dodávají se v široké škále velikostí s nosností od několika kilogramů až do max. 650 kg. Podle konstrukce pohybových ramen mají různý dosah horizontálně a vertikiálně, příp. do hloubky pod vlastní základnu. Podle provedení je lze montovat na podlahu, stěnu, strop nebo nakloněnou rovinu.

Pro své schopnosti a univerzální použití se používají při konstrukci moderních strojů a výrobních linek podle konceptu Industry 4.0. Je možno je jednoduše přeprogramovat a tak pružně reagovat na měnící se pořadavky na funkce stroje, příp. celé výrobní linky.

Používají se pro přemisťování předmětů, automatickou montáž, bodové a obloukové svařování, obsluhu lisů, balení, paletizaci aj.