Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Lineární motory

Lineární motory jsou elektrické střídavé servomotory rozvinuté do lineární osy. Pevný stator je tvořen dráhou s permanentními magnety a kuličkovým vedením po kterém se pohybuje vozík, ve kterém je zabudováno třífázové vinutí. Pro odměřování polohy se používá lineární pravítko s velmi přesným snímačem, který může generovat různé výstupní signály podle potřeby navazující elektroniky.  

Lineární motory jsou vhodné pro aplikace, které vyžadují vysokou rychlost a dynamiku pohybu při vysoké přesnost polohování (řádově v μm). Mají značnou sílu v ose pohybu, vysokou zatížitelnost a podle použitého kuličkového vedení snesou i značné klopné momenty. Výhodou je, že na jedné magnetické dráze může být nezávisle na sobě polohováno i více vozíků.

Jsou vhodné pro konstrukce strojů podle konceptu Industry 4.0.

 • Standardní kategorie

  Lineární motory standardní kategorie jsou vybaveny přesným digitálním pravítkem pro odměřování polohy.

  Velkou výhodou lineárních motorů je možnost na jedné magnetické dráze polohovat nezávisle nebo závisle a velmi přesně dva nebo i více vozíků. Tak lze konstrukčně jednoduše realizovat současně více operací na stroji nebo výrobní lince.

  Uváděná síla v ose pohybu u lineárního motoru odpovídá kroutícímu momentu u rotačního motoru. Tato síla se využívá převážně pro dynamický rozběh a brzdění přesouvané hmoty. Pro využití této síly obecně platí F=m.a2. Lineární motory umožňují vysokou dynamiku pohybu.

  4.7.2018 | Článků: 5

 • Kategorie "Economy"

  Lineární motory kategorie "Economy" nemají přímé odměřování polohy. Informace o poloze se zde získává rekonstrukcí signálů z Hallových sond, které snímají magnetické pole dráhy. Tento způsob je sice méně přesný než přímé odměřování polohy, je však cenově příznivější. Přesto tyto motory poskytují vysokou dynamiku pohybu.

  4.7.2018 | Článků: 4

 • Zvláštní provedení

  6.7.2018 | Článků: 3