Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Lineární motory

Lineární motory jsou elektrické střídavé servomotory rozvinuté do lineární osy. Pevný stator je tvořen dráhou s permanentními magnety a kuličkovým vedením po kterém se pohybuje vozík, ve kterém je zabudováno třífázové vinutí. Pro odměřování polohy se používá lineární pravítko s velmi přesným snímačem, který může generovat různé výstupní signály podle potřeby navazující elektroniky.  

Lineární motory jsou vhodné pro aplikace, které vyžadují vysokou rychlost a dynamiku pohybu při vysoké přesnost polohování (řádově v μm). Mají značnou sílu v ose pohybu, vysokou zatížitelnost a podle použitého kuličkového vedení snesou i značné klopné momenty. Výhodou je, že na jedné magnetické dráze může být nezávisle na sobě polohováno i více vozíků.

Jsou vhodné pro konstrukce strojů podle konceptu Industry 4.0.

 • Standardní kategorie

  Lineární motory standardní kategorie jsou vybaveny přesným digitálním pravítkem pro odměřování polohy.

  Velkou výhodou lineárních motorů je možnost na jedné magnetické dráze polohovat nezávisle nebo závisle a velmi přesně dva nebo i více vozíků. Tak lze konstrukčně jednoduše realizovat současně více operací na stroji nebo výrobní lince.

  Uváděná síla v ose pohybu u lineárního motoru odpovídá kroutícímu momentu u rotačního motoru. Tato síla se využívá převážně pro dynamický rozběh a brzdění přesouvané hmoty. Pro využití této síly obecně platí F=m.a2. Lineární motory umožňují vysokou dynamiku pohybu.

  4. 7. 2018 | Článků: 7

 • Kategorie "Economy"

  Lineární motory kategorie "Economy" nemají přímé odměřování polohy. Informace o poloze se zde získává rekonstrukcí signálů z Hallových sond, které snímají magnetické pole dráhy. Tento způsob je sice méně přesný než přímé odměřování polohy, je však cenově příznivější. Přesto tyto motory poskytují vysokou dynamiku pohybu.

  4. 7. 2018 | Článků: 4

 • Tubulární lineární motory

  Tělo těchto motorů tvoří tubus s třífázovým vinutím. Středem tubusu vybíhá tyčové magnetické jho, které je uloženo ve speciálních samomazných pouzdrech. Jho přesně polohuje zátěž jako výložník. Díky nízké měrné rychlosti jha dosahují tyto motory vysokou dynamiku pohybu.

  Ve srovnání s kuličkovým šroubem mají větší rychlost a životnost, čistý a tichý chod a jejich provedení je prakticky bezúdržbové.

  Je to ideální řešení pro velmi rychlé a dynamické přemisťování komponent, pro automatickou montáž, pro balicí stroje, výrobní linky a pod. 

  22. 2. 2021 | Článků: 7