Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Lineární motory - řada MCE3

 

 

Lineární motor MCE3

Nízkoprofilový lineární motor

 • výška motoru včetně vozíku je jen 41 mm !!
 • max. rychlost až 9 m/s
 • maximální zrychlení 71 m/s2
 • dvě paralelní kuličková vedení
 • opakovatelná přesnost měřícího systému ± 1 μm
 • opakovatelná přesnost lineární jednotky ± 5 μm
 • max. délka bez nadstavení až 6.000 mm
 • operační napětí 600 VDC (meziobvod)
 • max. operační napětí 900 VDC (při brzdění)
 • pólová rozteč 30 mm

Typ: MCE3xxxx

0100

typ vozíku
délka vozíku [mm]
hmotnost vozíku [kg] 
S
118
1,4

hmotnost 100 mm statoru [kg]
šířka statoru [mm]
výška statoru vč. vozíku [mm]

0,78
114
41

trvalá síla Fx [N]
špičková síla Fx [N]
trvalý proud [A]
špičkový proud [A]

28
99
1,5
5,8

max. příčná síla Fy [N]
max. příčná síla Fz [N]
max. klopný moment Mx [Nm]
max. klopný moment My [Nm]
max. klopný moment Mz [Nm]

900
500
125
200
200

Orientace sil a klopných momentů působících na vozík a jeho vedení :
Síly a klopné momenty

Tato řada motorů se dodává v délkách [mm] :

160, 224, 288, 352, 416, 480, 544, 608, 672, 736, 800, 864, 928, 992, 1056, 1120, 1312, 1568, 1824, 2080, 2336, 2592, 2848, 3104, 3360, 3616, 3872


Konkrétní zdvih motoru pak závisí na délce vozíku DV takto:    Zdvih motoru = Délka motoru - (DV+32) [mm]

Poznámky :

 • použitelná síla motoru závisí na charakteru aplikace a teplotě okolí, předpokládá se chlazení vzduchem
 • maximální rychlost závisí na napětí meziobvodu
 • pro řízení motoru dodáváme standardně servoměniče LXM32, ale motor je možno provozovat i s jinými
 • snímač polohy je inkrementální SIN/COS (1Vpp/40μm nebo 1Vpp/1000μm)
 • vedení, kuličky, šrouby a ocelové tělo vozíku jsou z nerezové oceli
 • motor může být otevřený nebo v zakrytovaném provedení
 • konektory mohou být úhlové nebo na kabelu 300 mm, případně jen kabely bez konektorů

Příklady víceosových sestav :

Dokumentace :

Katalog lineárních motorů

Příslušenství lineárních motorů

Manuál údržby

3,90 MB

314 kB

1,11 MB