Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Lineární motory - řada MLE3

 

Lineární motor MLE3

 • max. rychlost až 9 m/s
 • maximální zrychlení 110 m/s2
 • dvě paralelní kuličková vedení
 • opakovatelná přesnost měřícího systému ± 1 μm
 • opakovatelná přesnost lineární jednotky ± 5 μm
 • max. délka bez nadstavení až 3.600 mm
 • operační napětí 600 VDC (meziobvod)
 • max. operační napětí 900 VDC (při brzdění)
 • pólová rozteč 24 mm

Typ: MLE3xxxx

0105

0210

0420

typ vozíku
délka vozíku [mm]
hmotnost vozíku [kg] 
R
182
2,2

S
182
2,9

R
272
3,1
S
272
3,8
R
350
4,1

hmotnost 100 mm statoru [kg]
šířka statoru [mm]
výška statoru vč. vozíku [mm]
max. rychlost *) [m/s]

1,2
140
70
3,0
*) pro životnost > 30.000 km

trvalá síla Fx [N]
špičková síla Fx [N]
trvalý proud [A]
špičkový proud [A]

55
105
1,5
3,1
105
210
3,0
6,2
210
420
6,0
12,4

max. příčná síla Fy [N]
max. příčná síla Fz [N]
max. klopný moment Mx [Nm]
max. klopný moment My [Nm]
max. klopný moment Mz [Nm]

1500
1000
180
280
280
1500
1000
180
280
280
1500
1000
180
320
320
1500
1000
180
320
320
1500
1000
180
400
400

Orientace sil a klopných momentů působících na vozík a jeho vedení :
Síly a klopné momenty

Tato řada motorů se dodává v délkách [mm] :

368, 416, 512, 560, 608, 656, 704, 752, 800, 896, 944, 1088, 1184, 1328, 1472, 1568, 1712, 1856, 1952, 2096, 2240, 2336, 2480, 2624, 2720, 2864, 3008, 3104, 3248, 3392, 3488


Konkrétní zdvih motoru pak závisí na délce vozíku DV takto:    Zdvih motoru = Délka motoru - (DV+40) [mm]

Poznámky :

 • použitelná síla motoru závisí na charakteru aplikace a teplotě okolí, předpokládá se chlazení vzduchem
 • maximální rychlost závisí na napětí meziobvodu
 • pro řízení motoru dodáváme standardně servoměniče LXM32, ale motor je možno provozovat i s jinými
 • snímač polohy může být inkrementální SIN/COS nebo absolutní s rozhraními EnDat 2.2, DriveCliq, BiSS/C, SSI, TTL
 • vedení je chromováno, na zvláštní vyžádání může být z nerezové oceli
 • motor může být otevřený nebo v zakrytovaném provedení
 • konektory jsou přímé nebo úhlové na horní nebo boční straně vozíku nebo na kabelu 300 mm, případně jen kabely bez konektorů
 • je možno přiobjednat druhý vozík s vinutím motoru nebo jen pomocný vozík na vedení

Příklady víceosových sestav :

Dokumentace :

Katalog lineárních motorů

Příslušenství lineárních motorů

Manuál údržby

3,90 MB

314 kB

1,11 MB