Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Integrované pohony

Integrované pohony mají zabudovanou digitální řídicí jednotku včetně výkonového stupně přímo do pláště motoru. Pohon tak tvoří kompaktní celek s vlastní inteligencí. S okolím jsou schopny komunikovat některým z běžných komunikačních protokolů.

Smyslem integrace elektroniky pohonu do pláště motoru je úspora kabeláže, snížení nároků na rozvaděčový prostor a snížení nákladů na montáž. Tyto pohony jsou vhodné pro decentralizované pohonné systémy na strojích a zařízeních ve všech průmyslových oborech.