Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Motion Controller LMC-058

Motion Controller LMC-058

Motion Controller LMC-058 je průmyslové PLC, které vytváří a synchronizuje pohybové funkce pro až 8 pohonů na jednom stroji nebo zařízení. Díky své hardwarové struktuře a programovému vybavení s mnoha automatizačními funkcemi a díky svému univerzálnímu komunikačnímu rozhraní představuje optimální řešení pro koordinované řízení strukturovaných pohonů.

Obecně může být použit pro řízení jakýchkoliv pohonů od různých výrobců se standardním komunikačním a signálovým rozhraním.

 

 • Synchronizované řízení až 8 pohonů s periodou 4 ms (příp. 4 pohony s periodou 2 ms)
 • funkce CANmotion Master (Motion Bus)
 • funkce CANopen Master (DS-301) do 1 MBit/s
 • vstup pro řídicí signály Encoder Master
 • 8 rychlých čítačů (200 kHz)
 • rozhraní Ethernet/IP, Modbus TCP a SoMachine protokol
 • integrovaný Web-server a FTP-server
 • Modbus Master/Slave, připojení zařízení DTE, DCE
 • sériové rozhraní RS232 / RS485
 • porty USB a USB mini

Funkce řízení pohonů :

 • absolutní a relativní polohování
 • regulace rychlosti
 • referenční pojezdy
 • elektronická převodovka
 • interpolace
 • kompenzace posunutí
 • virtuální osa
 • profil vačky (CAM) + editor
 • CNC řízení 2D/3D + editor

LMC058 se programuje v prostředí SoMachine (CoDeSys). Tato platforma podle standardu IEC61131-3 umožňuje programování v šesti jazycích : IL, LD, FBD, ST, SFC a CFC. K dispozici jsou knihovny funkčních bloků a funkcí pro řízení jedno- i více-pohonných systémů dle PLCopen a SoftMotion.

 • typ. doba provedení instrukce: 22 ns
 • velikost programu: až 128k instrukcí
 • paměť RAM: 64 MByte
 • paměť Flash: 128 MByte
 • Multi-Task Management

Modulární systém s lokální nebo decentralizovanou strukturou

 • modulární sběrnice TM5-I/O-Bus (rychlost 12 MBit/s)
 • maximální počet modulů: 250
 • maximální vzdálenost 2 stanic: 100 m
 • minimální doba cyklu: 100 µs
 • podpora programovacích standardů IEC a PLCopen
 • 1-modul: 2 až 12 I/O
 • (různé digitální a/nebo analogové)
 • šířka modulu 12,5 mm
 • 5-modul: 20 až 42 I/O
 • šířka modulu 62,5 mm

 

K dispozici je také Logic Controller M258 s obecnými funkcemi PLC, který je ve stejném provedení jako Motion Controller LMC058 a je možno jej stejným způsobem modulárně rozšiřovat z hlediska I/O.

Grafické terminály

K LMC058 i M258 je možno připojit grafický operátorský terminál s  barevnou nebo mono-chromatickou dotykovou obrazovkou.

K dispozici je široká paleta terminálů Magelis různé velikosti a formátů, které disponují více možnostmi komunikačního rozhraní.

Pro návrh obrazovek je k dispozici komfortní grafický program Vijeo Designer.

Grafické dotykové panely Magelis XBT GT

 

Dokumentace :

Popis LMC058

Katalog LMC058

Data LMC058

2,74 MB

9,24 MB

171 kB