Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Průmyslové roboty

 • Kloubové roboty

  Roboty se 6 stupni volnosti umožňují obecnnou manipulaci s břemenem ve třírozměrném prostoru včetně jeho otáčení ve všech osách. Dodávají se v široké škále velikostí s nosností od několika kilogramů až do max. 650 kg. Podle konstrukce pohybových ramen mají různý dosah horizontálně a vertikiálně, příp. do hloubky pod vlastní základnu. Podle provedení je lze montovat na podlahu, stěnu, strop nebo nakloněnou rovinu.

  Pro své schopnosti a univerzální použití se používají při konstrukci moderních strojů a výrobních linek podle konceptu Industry 4.0. Je možno je jednoduše přeprogramovat a tak pružně reagovat na měnící se pořadavky na funkce stroje, příp. celé výrobní linky.

  Používají se pro přemisťování předmětů, automatickou montáž, bodové a obloukové svařování, obsluhu lisů, balení, paletizaci aj.

  3.2.2018 | Článků: 4

 • Roboty SCARA

  Roboty SCARA tvoří robotickou ruku pro rychlou a přesnou manipulaci s materiálem nebo nástrojem. Mají celkem 4 stupně volnosti: horizontálně otočné rameno s kloubem a vertikální osu s rotací vřetene. Obsáhnou téměř celou kruhovou plochu do délky ramene. Používají se pro přemisťování předmětů, automatickou montáž, bodové a obloukové svařování, balení, paletizaci aj.

  Pro své schopnosti a univerzální použití se používají při konstrukci moderních strojů a výrobních linek podle konceptu Industry 4.0. Je možno je jednoduše přeprogramovat a tak pružně reagovat na měnící se pořadavky na funkce stroje, příp. celé výrobní linky.

  SCARA je zkratka: Selective Compliance Assembly Robot Arm

  21.1.2018 | Článků: 3

 • Roboty Delta

  DELTA roboty byly vyvinuty jako součást distribuovaného systému řízeni strojů PacDrive 3, který slouží pro automatizaci a robotizaci výrobních procesů podle konceptu Industry 4.0. Roboty se vyznačují vysokou přesností, rychlostí a dynamikou, mají tichý chod a snesou poměrně vekou užitnou zátěž. Jsou vhodné pro manipulace Pick&Place.

  Systém PacDrive 3 svou univerzálností umožňuje pružně se přizpůsobovat rychle se měnícím nárokům zákazníků a konstruktérů na funkce stroje, příp. celé výrobní linky. Jeho optimální použití je pro balící linky, manipulační a logistické systémy a automatické montážní linky, kde robot je jejich podstatnou součástí.

  2.10.2017 | Článků: 2