Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Průmyslové roboty

 • Kloubové roboty

  Roboty se 6 stupni volnosti umožňují obecnnou manipulaci s břemenem ve třírozměrném prostoru včetně jeho otáčení ve všech osách. Dodávají se v široké škále velikostí s nosností od několika kilogramů až do max. 650 kg. Podle konstrukce pohybových ramen mají různý dosah horizontálně a vertikiálně, příp. do hloubky pod vlastní základnu. Podle provedení je lze montovat na podlahu, stěnu, strop nebo nakloněnou rovinu.

  Pro své schopnosti a univerzální použití se používají při konstrukci moderních strojů a výrobních linek podle konceptu Industry 4.0. Je možno je jednoduše přeprogramovat a tak pružně reagovat na měnící se pořadavky na funkce stroje, příp. celé výrobní linky.

  Používají se pro přemisťování předmětů, automatickou montáž, bodové a obloukové svařování, obsluhu lisů, balení, paletizaci aj.

  3. 2. 2018 | Článků: 5

 • Kolaborativní roboty (COBOT)

  COBOT (Collaborative Robot) může bok po boku pracovat v přítomnosti člověka nebo jiného robota, aniž by hrozila kolize nebo zranění. Robot bezpečně rozpozná přítomnost nebo přiblížení člověka a automaticky sníží svou rychlost nebo úplně zastaví a po odeznění této události zase bude automaticky pokračovat ve své původní činnosti.

  Díky této schopnosti je možno lépe využívat výrobní prostor závodu, kdy není nutno pracovní prostor robota zajišťovat ochranými stěnami ani jinými překážkami. Robot se vyznačuje inteligentní empatií k přítomnosti jiného subjektu a chová se vůči němu bezpečně a korektně. 

  Kolaborativní roboty jsou základem pro moderní výrobní závody v souladu s konceptem Industry 4.0.

  30. 8. 2018 | Článků: 2

 • Roboty SCARA

  Roboty SCARA tvoří robotickou ruku pro rychlou a přesnou manipulaci s materiálem nebo nástrojem. Mají celkem 4 stupně volnosti: horizontálně otočné rameno s kloubem a vertikální osu s rotací vřetene. Obsáhnou téměř celou kruhovou plochu do délky ramene. Používají se pro přemisťování předmětů, automatickou montáž, bodové a obloukové svařování, balení, paletizaci aj.

  Pro své schopnosti a univerzální použití se používají při konstrukci moderních strojů a výrobních linek podle konceptu Industry 4.0. Je možno je jednoduše přeprogramovat a tak pružně reagovat na měnící se pořadavky na funkce stroje, příp. celé výrobní linky.

  SCARA je zkratka: Selective Compliance Assembly Robot Arm

  21. 1. 2018 | Článků: 3

 • Roboty Delta

  DELTA roboty byly vyvinuty jako součást distribuovaného systému řízeni strojů PacDrive 3, který slouží pro automatizaci a robotizaci výrobních procesů podle konceptu Industry 4.0. Roboty se vyznačují vysokou přesností, rychlostí a dynamikou, mají tichý chod a snesou poměrně vekou užitnou zátěž. Jsou vhodné pro manipulace Pick&Place.

  Systém PacDrive 3 svou univerzálností umožňuje pružně se přizpůsobovat rychle se měnícím nárokům zákazníků a konstruktérů na funkce stroje, příp. celé výrobní linky. Jeho optimální použití je pro balící linky, manipulační a logistické systémy a automatické montážní linky, kde robot je jejich podstatnou součástí.

  2. 10. 2017 | Článků: 2