Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Aktuátory a elektrické válce

Aktuátory jsou kompaktní konstrukce pohonů, ve kterých se rotační pohyb elektromotoru převádí pomocí reduktoru a šroubu na lineární pohyb. Pohony dosahují značnou sílu v tlaku i v tahu (až 7.500 N), jejich zdvih může být podle provedení až do 600 mm a mají různé rychlosti pohybu. Při jmenovitém zatížení jsou samosvorné. Vyrábí se buď jako tyčové aktuátory nebo teleskopické sloupy.

Typické průmyslové aplikace:

  • konstrukce strojů a výrobních linek
  • dopravní prostředky (užitková vozidla, stavební stroje)
  • lékařská technika (lůžka, operační stoly, rehabilitační zařízení aj.)
  • nábytkářství (kuchyňské pulty, pracovní stoly a závěsné skříňky)

Elektrické válce rozměrově odpovídají válcům pneumatickým. Jejich pohyb však může být přesně řízen. Pro lineární převod používají kuličkový šroub. Podle typu dosahují axiální síly až 29 kN a pracovního zdvihu až 1500 mm. Rychlost v závislosti na zátěži a stoupání šroubu může být až 2,5 m/s.

  • montážní stroje a linky
  • potravinářský průmysl