Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Výložníkové osy - CAS

Výložníková osa CAS3

U výložníkové osy je pevně fixován motor s převodovkou a pohybuje se celé tělo osy, na rozdíl od portálové osy, kde tělo osy (profil) s motorem jsou pevné a pohybuje se pouze jezdec. Pro převod na lineární pohyb se používá ozubený řemen případně hřebenová tyč.

Vyrábí se ve dvou provedeních:

CAS3 - pohyblivou část tvoří dvě vodící paralelní tyče uložené v kuličkových pouzdrech.

CAS4 - pohyblivou část tvoří duralový profil s vedením na rolnách nebo s kuličkovým vedením. Pro vyšší krytí může být dutina profilu překryta ochrannou ocelovou planžetou s magnetickým uzávěrem.

Výložníková osa CAS4

 

CAS3 - výložníkové osy s vodícími tyčemi a kuličkovým vedením

Opakovaná přesnost polohování je u všech os +/- 0,05 mm.

Maximální rychlost pojezdu je 3 m/s a povolené zrychlení je 20 m/s2

Osy s ozubeným řemenem mají v označení písmena BC, s hřebenovou tyčí mají v označení RC.

Typové

označení

Průřez

profilu osy

(mm)

Hmotnost

přímé

zátěže

max. (kg)

Posuvná síla

max.

(N)

Zdvih na otáčku

(mm)

Délka

pojezdu

max. (mm)

Hnací

moment

max. (Nm)

CAS 30RC (LM-A2KZ)

CAS 31BC (LM-A108)

CAS 32BC (LM-A210)

CAS 33BC (LM-A212)

CAS 34BC (LM-A316)

66x28

80x30

100x40

120x50

160x50

1

3

5

10

18

80

125

435

535

705

50

75

100

100

100

150

200

300

400

500

0,6

1,5

7,0

8,5

11,5

 Poznámka: výložníkové osy CAS3 měly do roku 2008 označení LM-A.

CAS4 -  výložníkové osy s duralovým profilem

Opakovaná přesnost polohování je u všech os +/- 0,05 mm.

Maximální rychlost pojezdu je 3 m/s a povolené zrychlení je 20 m/s2

Osy s pojezdovými rolnami mají v označení na konci písmena BR, u kuličkových vedení je označení BB.

Typové

označení

Průřez

profilu osy

(mm)

Hmotnost

přímé

zátěže

max. (kg)

Posuvná síla

max.

(N)

Zdvih na otáčku

(mm)

Šířka

řemenu

(mm)

Délka

pojezdu

max. (mm)

Hnací

moment

max. (Nm)

CAS 41BR

CAS 42BR

CAS 43BR

40x40

60x60

80x80

5

8

12

250

650

900

84

155

205

15

25

30

400

600

800

3,5

16,0

30,0

CAS 42BB

CAS 43BB

CAS 44BB

60x60

80x80

110x110

15

25

50

650

900

2.150

155

205

264

25

30

50

600

800

1.200

16,0

30,0

90,0

 

Maximální přípustné dynamické síly a klopné momenty působící na jezdec lineární osy závisí nepřímo úměrně na rychlosti pojezdu. Tyto závislosti pro konkrétní typy jsou uvedeny v dokumentaci ke stažení.

Maximální síly

a klopné momenty

Typ

Fx

(N)

Fy

(N)

Fz

(N)

Mx

(Nm)

My

(Nm)

Mz

(Nm)

CAS 30RC

CAS 31BC

CAS 32BC

CAS 33BC

CAS 34BC

80

125

435

535

705

160

210

290

460

950

130

180

250

400

820

1,9

5,1

9,0

16,0

45,0

2,8

6,7

21,0

34,0

85,0

3,5

7,8

25,0

39,0

100,0

CAS 41BR

CAS 42BR

CAS 43BR

CAS 42BB

CAS 43BB

CAS 44BB

250

650

900

650

900

2.150

930

930

2.430

3.540

5.550

7.890

600

600

1.430

3.540

5.550

7.890

7

13

40

24

53

85

24

29

85

250

487

1.021

37

45

144

250

487

1.021

 

Dokumentace :

Katalog Linear Motion

Manuál pro výložníky CAS3x

Manuál pro výložníky CAS4x

5,01 MB

528 kB

1,94 MB

3D-model :

Vám vygenerujeme a pošleme e-mailem nebo si jej můžete sami sestavit na portálu b2b.partcommunity.com