Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Standardní kategorie

Lineární motory standardní kategorie jsou vybaveny přesným digitálním pravítkem pro odměřování polohy.

Velkou výhodou lineárních motorů je možnost na jedné magnetické dráze polohovat nezávisle nebo závisle a velmi přesně dva nebo i více vozíků. Tak lze konstrukčně jednoduše realizovat současně více operací na stroji nebo výrobní lince.

Uváděná síla v ose pohybu u lineárního motoru odpovídá kroutícímu momentu u rotačního motoru. Tato síla se využívá převážně pro dynamický rozběh a brzdění přesouvané hmoty. Pro využití této síly obecně platí F=m.a2. Lineární motory umožňují vysokou dynamiku pohybu.