Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Lineární motory - řada MLE7

Lineární motor MLE7

 • max. rychlost až 6 m/s
 • maximální zrychlení 186 m/s2
 • dvě paralelní kuličková vedení
 • opakovatelná přesnost měřícího systému ± 1 μm
 • opakovatelná přesnost lineární jednotky ± 5 μm
 • max. délka bez nadstavení až 3.600 mm
 • operační napětí 600 VDC (meziobvod)
 • max. operační napětí 900 VDC (při brzdění)
 • pólová rozteč 24 mm

Typ: MLE7xxxx

1600

2000

4000

typ vozíku
délka vozíku [mm]
hmotnost vozíku [kg] 
NR
342
10,5
HR
342
10,5

NS
342
11,5

HS
342
11,5
NS
620
21,5
HS
620
21,5

hmotnost 100 mm statoru [kg]
šířka statoru [mm]
výška statoru vč. vozíku [mm]

3,0
270
78

trvalá síla Fx [N]
špičková síla Fx [N]
trvalý proud [A]
špičkový proud [A]
max. rychlost [m/s]
výkonová ztráta [W]

760
1600
4,1
10
3,0
430
760
1600
8,2
20
6,0
430
950
2000
4,2
10
2,5
530
950
2000
10,2
25
6,0
530
1900
4000
8,5
20
2,5
1060
1900
4000
20,5
50
6,0
1060

max. příčná síla Fy [N]
max. příčná síla Fz [N]
max. klopný moment Mx [Nm]
max. klopný moment My [Nm]
max. klopný moment Mz [Nm]

5000
3000
800
900
900

5000
3000
800
900
900

7000
5000
1100
1300
1300

Orientace sil a klopných momentů působících na vozík a jeho vedení :
Síly a klopné momenty

Tato řada motorů se dodává v délkách [mm] :

524, 716, 812, 908, 1004, 1100, 1196, 1292, 1388, 1484, 1580, 1676, 1772, 1868, 1964, 2060, 2156, 2252, 2348, 2444, 2636, 2732, 2828, 2924, 3020, 3116, 3212, 3308


Konkrétní zdvih motoru pak závisí na délce vozíku DV takto:    Zdvih motoru = Délka motoru - (DV+36) [mm]

Poznámky :

 • použitelná síla motoru závisí na charakteru aplikace a teplotě okolí, předpokládá se chlazení vzduchem
 • maximální rychlost závisí na napětí meziobvodu
 • pro řízení motoru dodáváme standardně servoměniče LXM32, ale motor je možno provozovat i s jinými
 • snímač polohy může být inkrementální SIN/COS nebo absolutní s rozhraními EnDat 2.2, DriveCliq, BiSS/C, SSI, TTL
 • vedení je chromováno, na zvláštní vyžádání může být z nerezové oceli
 • motor může být otevřený nebo v zakrytovaném provedení
 • konektory jsou přímé nebo úhlové na horní nebo boční straně vozíku nebo na kabelu 300 mm, případně jen kabely bez konektorů
 • je možno přiobjednat druhý vozík s vinutím motoru nebo jen pomocný vozík na vedení

Příklady víceosových sestav :

Dokumentace :

Katalog

Příslušenství

Manuál údržby

2,77 MB

323 kB

1,08 MB