Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Lineární motory - řada MLE7

Lineární motor MLE7

 • max. rychlost až 4 m/s
 • maximální zrychlení 186 m/s2
 • dvě paralelní kuličková vedení
 • opakovatelná přesnost měřícího systému ± 1 μm
 • opakovatelná přesnost lineární jednotky ± 5 μm
 • max. délka bez nadstavení až 6.000 mm
 • operační napětí 600 VDC (meziobvod)
 • max. operační napětí 900 VDC (při brzdění)
 • pólová rozteč 24 mm

Typ: MLE7xxxx

1600

2000

4000

typ vozíku
délka vozíku [mm]
hmotnost vozíku [kg] 
R
342
10,5

S
342
11,5

R
620
15,0
S
620
21,5

hmotnost 100 mm statoru [kg]
šířka statoru [mm]
výška statoru vč. vozíku [mm]

3,0
270
78

trvalá síla Fx [N]
špičková síla Fx [N]
trvalý proud [A]
špičkový proud [A]
max. rychlost *) [m/s]

400
1600
4,1
10
3,0
500
2000
4,2
10
2,5
1000
4000
8,5
20
2,5
*) pro životnost > 30.000 km

max. příčná síla Fy [N]
max. příčná síla Fz [N]
max. klopný moment Mx [Nm]
max. klopný moment My [Nm]
max. klopný moment Mz [Nm]

5000
3000
800
900
900
5000
3000
800
900
900
7000
5000
1100
1300
1300
7000
5000
1100
1300
1300

Orientace sil a klopných momentů působících na vozík a jeho vedení :
Síly a klopné momenty

Tato řada motorů se dodává v délkách [mm] :

524, 716, 812, 908, 1004, 1100, 1196, 1292, 1388, 1484, 1580, 1676, 1772, 1868, 1964, 2060, 2156, 2252, 2348, 2444, 2636, 2732, 2828, 2924, 3020, 3116, 3212, 3308


Konkrétní zdvih motoru pak závisí na délce vozíku DV takto:    Zdvih motoru = Délka motoru - (DV+36) [mm]

Poznámky :

 • použitelná síla motoru závisí na charakteru aplikace a teplotě okolí, předpokládá se chlazení vzduchem
 • maximální rychlost závisí na napětí meziobvodu
 • pro řízení motoru dodáváme standardně servoměniče LXM32, ale motor je možno provozovat i s jinými
 • snímač polohy může být inkrementální SIN/COS nebo absolutní s rozhraními EnDat 2.2, DriveCliq, BiSS/C, SSI, TTL
 • vedení je chromováno, na zvláštní vyžádání může být z nerezové oceli
 • motor může být otevřený nebo v zakrytovaném provedení
 • konektory jsou přímé nebo úhlové na horní nebo boční straně vozíku nebo na kabelu 300 mm, případně jen kabely bez konektorů
 • je možno přiobjednat druhý vozík s vinutím motoru nebo jen pomocný vozík na vedení

Příklady víceosových sestav :

Dokumentace :

Katalog lineárních motorů

Příslušenství lineárních motorů

Manuál údržby

3,90 MB

314 kB

1,11 MB