Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Lineární polohovací stoly - TAS

Používají se pro konstrukce strojních zařízení. Základnu tvoří velmi tuhý a přesný duralový profil, který spolu se dvěma předepnutými kuličkovými vedeními a kuličkovým šroubem zajišťují vysoce přesné a bezvůlové nastavení polohy, tichý chod a vysokou životnost. Tato konstrukce umožňuje, aby jezdec stolu mohl být zatěžován velkými silami a klopnými momenty. Mohou být použity i pro konstrukce křížových stolů.

Konstrukční uspořádání

Mechanika stolu je kryta na obou stranách ochranným měchem. Pohon stolu může být buď v ose šroubu nebo pomocí řemenové předlohy paralelně vedle stolu nebo pod ním. Induktivní snímače koncových poloh jsou zabudovány dovnitř tělesa stolu. Montáž stolu se provádí pomocí drážek v základním profilu. Lineární stoly TAS se vyrábí ve třech velikostech:

  • TAS41 (dříve LT-100)
  • TAS42 (dříve LT-150)
  • TAS43 (dříve LT-200)

Lineární stůl LT-100

 

Typ

Zatížení

stolu

max. [kN]

Kuličkový

šroub *)

[mm]

Síla

posuvu

max. [N]

Hnací

moment

max. [Nm]

Rychlost

pojezdu

max. [m/min]

Délka

pojezdu

max. [mm]

TAS41

(LT-100)

12,8

d12 x 2 **)

d12 x 5

d12 x 10

1.750

1.800

1.755

0,7

1,7

3,3

30

30 - 600

TAS42

(LT-150)

45,0

d16 x 5

d16 x 10

d16 x 16

4.950

2.520

2.430

4,6

5,0

7,3

48

40 - 1000

TAS43

(LT-200)

60,0

d20 x 5

d20 x 10

d20 x 20

5.160

3.520

3.400

4,8

6,6

12,7

60

50 - 1500

*)  Rozměr kuličkového šroubu udává : průměr x stoupání [mm]

**) Stoupání šroubu 2 mm není standardní a dodávku je potřeba konzultovat s výrobcem.

 

Kuličkový šroub lineárního stolu je vyroben v toleranční třídě IT-7, případně IT-5 (option).

Opakovaná přesnost polohování lineárního stolu je v toleranci +/- 0,02 mm

(v závislosti na změnách teploty, rychlosti a zatížení).

Provozní podmínky: teplota okolí od -15°C do +40°C,

vlhkost vzduchu do 75% rF (roční průměr) nebo do 95% rF během 30 dnů.

 

Maximální síly

a klopné momenty

Typ :

TAS41

(LT-100)

TAS42

(LT-150)

TAS43

(LT-200)

Síla /

moment

Stat.

Dyn.

Stat.

Dyn.

Stat.

Dyn.

Fy (N)

Fz + (N)

Fz - (N)

.

Mx (Nm)

My (Nm)

Mz (Nm)

7400

11300

11300

.

310

470

310

8400

12800

12800

.

350

530

350

15000

50000

26000

.

1160

1580

900

15000

45000

23000

.

1040

1400

900

21000

70000

37000

.

2200

3000

1700

21000

60000

31000

.

1900

2500

1700

 

 Dokumentace :

Katalog LT

Manuál LT

1,09 MB

1,70 MB

3D-model :

Vám vygenerujeme a pošleme e-mailem nebo si jej můžete sami sestavit na portálu b2b.partcommunity.com