Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Lineární motory - řada MLZ2

 

Lineární motor MLZ2

 • vertikální výložníkový lineární motor
 • max. rychlost až 9 m/s
 • maximální zrychlení 203 m/s2
 • dvě paralelní kuličková vedení
 • opakovatelná přesnost měřícího systému ± 1 μm
 • opakovatelná přesnost lineární jednotky ± 5 μm
 • max. zdvih až 286 mm
 • operační napětí 600 VDC (meziobvod)
 • max. operační napětí 900 VDC (při brzdění)
 • pólová rozteč 24 mm

Typ: MLZ2xxxx

0105

0210

typ vozíku
délka vozíku [mm]
hmotnost vozíku [kg] 
R
156
2,5

S
156
2,5

hmotnost 100 mm statoru [kg]
šířka statoru [mm]
výška statoru vč. vozíku [mm]
max. rychlost *) [m/s]

0,48
91
77
5,0
*) pro životnost > 30.000 km

trvalá síla Fx [N]
špičková síla Fx [N]
trvalý proud [A]
špičkový proud [A]

55
105
1,5
3,1
105
210
3,0
6,2

max. příčná síla Fy [N]
max. příčná síla Fz [N]
max. klopný moment Mx [Nm]
max. klopný moment My [Nm]
max. klopný moment Mz [Nm]

300
150
95
160
160
300
150
95
160
160

Orientace sil a klopných momentů působících na blok motoru a jeho vedení : Možná kompenzace hmotnosti výložníku a zátěže (option) :
Síly a klopné momenty Kompenzace hmotnosti

Tato řada motorů se dodává v těchto velikostech:

délka motoru [mm]: 214, 262, 310, 358, 406, 454
zdvih motoru [mm]:   46,   94, 142, 190, 238, 286

Konkrétní zdvih motoru závisí na délce vozíku DV takto:
Zdvih motoru = Délka motoru - (DV+12) [mm]

 

Kompenzace hmotnosti výložníku podle typu :
délka motoru [mm]
zdvih [mm]
214
46
262
94

310
142

358
190
406
238
454
286

Pneumatická
max. síla [N]
hmotnost [kg]

DPN16130
50
0,2
DPN16130
50
0,2

Magnetická
max. síla [N]
hmotnost [kg]

D22050
12
0,08
D22130
9
0,18
D22210
7
0,29
D22210
3
0,29

Magnetická
max. síla [N]
hmotnost [kg]

D40050
30
0,44
D40130
27
0,88
D40200
25
1,32
D40200
22
1,32
D40275
20
1,75
D40275*)
17
1,75

Magnetická
max. síla [N]
hmotnost [kg]

D50050
40
0,44
D50130
37
0,88
D50200
35
1,32
D50200
32
1,32
D50275
30
1,75
D50275*)
27
1,75

Magnetická
max. síla [N]
hmotnost [kg]

D60050
50
0,44
D60130
47
0,88
D60200
45
1,32
D60200
42
1,32
D60275
40
1,75
D60275*)
37
1,75
*) kompenzátor má zdvih omezen na 275 mm

Poznámky :

 • použitelná síla motoru závisí na charakteru aplikace a teplotě okolí, předpokládá se chlazení vzduchem
 • maximální rychlost závisí na napětí meziobvodu
 • pro řízení motoru dodáváme standardně servoměniče LXM32, ale motor je možno provozovat i s jinými
 • snímač polohy může být inkrementální SIN/COS nebo absolutní s rozhraními EnDat 2.2, DriveCliq, BiSS/C, SSI, TTL
 • vedení, kuličky, šrouby a ocelové tělo jsou z nerezové oceli
 • při použití magnetické nebo pneumatické kompenzace hmotnosti je zdvih výložníku limitován do 275 mm
 • motor může být otevřený nebo v zakrytovaném provedení
 • konektory mohou být pevné úhlové nebo na kabelu 300 mm, případně jen kabely bez konektorů

Příklady víceosových sestav :

Dokumentace :

Katalog lineárních motorů

Příslušenství lineárních motorů

Manuál údržby

3,90 MB

314 kB

1,11 MB