Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

CNC řídicí systém Mikronex

SN600.X je kompaktní modulární panelový řídicí systém pro řízení menších strojů a technologií. Svojí kompaktností je určen především pro zabudování přímo do obslužných panelů strojů.

Z čelní strany má vysoké krytí, je odolný vůči vodě, olejům a běžným kapalinám. Je vybaven grafickým displejem a klávesnicí se 40 tlačítky. Na zadní straně jsou připojovací svorkovnice a konektory. Jeho vstupy a výstupy jsou galvanicky oddělené.

Systém je vhodný pro řízení strojů s přesným polohováním se servomotory nebo krokovými motory pro 1 až 4 osy s interpolací a pro řízení vřeten s jednodušším pracovním cyklem.

Je určen pro řízení jednoduchých CNC strojů jako jsou vrtačky, hrotové brusky, brusky na plocho, svařovací automaty, formátovací pily, strojní nůžky, ale také pro řízení manipulačních zařízení a robotických systémů, řízení technologických procesů, monitorování procesů a pod.

Šest tlačítek je softwarových s přímou vazbou na displej a je možné jim přiřadit libovolné funkce dle konfigurace systému. Dvanáct tlačítek je volně konfigurovatelných s možností individuálního popisu. Součástí panelu jsou i tlačítka pro start a zastavení automatického cyklu stroje.

Systém má více konfigurovatelných obousměrných digitálních TTL linek (pro snímače polohy, řízení pohonů, komunikaci), konfigurovatelné analogové kanály, rozhraní Ethernet, sériové linky RS232 a optické infračervené rozhraní.

Jádrem řídicího systému je výkonný mikroproce-sorový modul. Rozsáhlá vnitřní paměť umožňuje uložit náročné uživatelské aplikace a jejich data. Paměť flash o kapacitě 1Mb je možno použít pro archivaci uživatelských programů a rozsáhlých dat o provozu systému nebo provozované technologii. Inteligentní displej umožňuje uložit značné množství grafických uživatelských obrazovek.

Komunikační schopnosti systému umožňují jeho zapojení do řídicího střediska dílny nebo jeho začlenění do lokální sítě podniku.

Funkce systému a jeho programování.

Programy se zapisují v běžném ISO-kódu podle zvyklostí z NC strojů. Je možno je zapisovat a editovat pomocí panelových tlačítek přímo na displeji nebo importovat do systému z vnějšku. K dispozici je více jak 50 programových funkcí. Standardní součástí je archiv NC programů s třinácti samostatnými adresáři pro jejich ukládání a s běžnými funkcemi jako kopírování, přejmenování, vymazání programu apod.

Systém obsahuje následující funkční bloky:

  • blok s editorem programů
  • blok s editorem konstant v několika uživatelských úrovních
  • blok obsluhy reálného času
  • bloky ručního řízení a CNC běhu programu
  • blok diagnostiky systému s možností číst a nastavovat všechny vstupy a výstupy systému, diagnostikovat klávesnici, displej a další periferie

Většina vstupů systému je modifikovatelná. Lze je zakázat, invertovat, přiřazovat speciální funkce apod. Rovněž většina výstupů je nastavitelná a lze jim přiřadit technologické či uživatelské funkce.

Základní technické parametry:

Napájení (AC nebo DC)

Odběr ze zdroje (při 24V)

Opticky oddělené výstupy (24V 0.5A)

Reléové výstupy (24Vdc/1A)

Opticky oddělené vstupy (24V DC)

Vstupy pro inkrementální čidla

Analogové vstupy/výstupy (0-5V)

Digitální konfigurovatelné linky TTL (5V)

Sériové linky RS 232

Síťové rozhraní 10/100 Base-T Ethernet

Rozhraní industry IrDA (ZHX1810)

Čelní rozměry panelu (19“ 3U)

Potřebný otvor pro zabudování

Hloubka včetně konektorů

Celková hmotnost

20-50 V

150 mA

8

8

24

2 *)

4 *)

32 *)

2

1

1

483x135 mm

430x120 mm

75 mm

1.5 kg

*) uveden maximální počet – skutečný počet závisí na konkrétní konfiguraci

Výše uvedené standardní funkce systému SN600.X jsou výrobcem průběžně vyvíjeny a zdokonalovány.