Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Záznam mechanických rázů a vibrací : G-Logger

Záznam dat se spouští automaticky po překročení nastavených prahových úrovní, jinak přístroj nic nezaznamenává. Je to obdoba "černé skříňky" v letadle.

Digitální snímací a záznamový systém G-Logger byl vyvinut pro monitorování nárazů nebo vibrací u strojních zařízení, montážních, transportních a skladovacích systémů, dopravních prostředků a pod.

Citlivé snímače v přístroji měří současně zrychlení ve třech navzájem kolmých osách (X,Y,Z) a naměřené údaje automaticky zaznamenávají do paměti (Flash USB) uvnitř přístroje. Paměť lze z přístroje kdykoliv vyjmout a pomocí grafického programu na PC prohlédnout záznamy dat. Variantně lze data do PC stáhnout i po lince. Data je možno pro další zpracování exportovat do formátu Excel nebo vytisknout jako graf. U každého záznamu je uveden reálný datum a čas. Přístroj je napájen ze zabudované baterie, která vydrží asi 2 roky.

 

Technické údaje 

Měřicí rozsah zrychlení: -18g až +18g   (1g = 9,81 m/s2)
Rozlišení: 0,3% měřicího rozsahu
Přesnost měření: 1% měřicího rozsahu
Vzorkovací frekvence: 400 Hz
Prahová hodnota pro spuštění záznamu: 0 až 1g (nastavitelná)
Doba probuzení: typicky 1 ms (max. 2 ms)
Provozní teplota: -30°C až +85°C
Rozměr: 90 x 54 x 29 mm

 

Grafický program

Grafický program pro PC slouží pro zobrazení a vyhodnocení zaznamenaných hodnot

z jednotlivých os v čase. Parametry měření se nastavují pomocí konfiguračního souboru.

Program pracuje pod operačním systémem Windows 2000 a vyšším.

 

Objednací údaje

MR-450

MR-451

G-Logger (kód: 9200.00.450)

Software (kód: 9200.00.451)