Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Inteligentní transportní systém - Multicarrier MC12

Multicarrier MC12.jpg

Multicarrier MC12 je inteligentní transportní systém, který je určen pro automatizované a robotizované průmyslové výrobní stroje a zařízení. Slouží pro přepravu výrobků nebo jejich komponent, polotovarů, případně výrobních nástrojů.

Maximální délka dráhy je 40m, na které může být zavěšeno až 130 vozíků. Pohyb každého vozíku je individuální a nezávislý na ostatních nebo některé vozíky mohou být pro určitou operaci programově seskupovány s nastavitelnými mezerami. 

Každý vozík je samostatný lineární motor a podle potřeby se může pohybovat velmi dynamicky. Má svou adresu a naprogramovanou trajektorii s udanými rychlostmi a zrychleními.

  • Nosnost vozíku: 2,2 kg
  • Hmotnost vozíku: 0,8 kg
  • Špičková síla: 120 N
  • Maximální rychlost: 4 m/s
  • Maximální zrychlení: 120m/s2 
  • Čelní rozměr: 50 x 143 mm

 

Multicarrier MC12 parts.jpg

Multicarrier MC12 tracks.jpg

Systém je plně modulární a je možno jej sestavovat do požadovaného tvaru. Dráha může být buď otevřená nebo ve smyčce. K tomu slouží přímé (300 mm) nebo obloukové (200 mm / 45°) komponenty. Maximální délka dráhy je 40m.

Na obrázku je několik příkladů sestavené trajektorie. Obecně může být trajektorie jakákoliv jiná podle konstrukce výrobní linky.

 

Multicarrier MC12 je řízen systémem Pac Drive3 LMC Pro2 a komunikuje na sběrnici Sercos III. Každý vozík je považován za samostatné zařízení Sercos a má svoji ID.

Z hlediska bezpečnosti je integrální součástí tzv. "Machine safety system" se zabudovanou bezpečnostní funkcí SFO (Safe Force Off) podle požadavků SIL3 stanovených v příslušných evropských normách IEC 61800-5-2, IEC 62061 a IEC 61508.

Celý systém Multicarrier MC12 může být podle povahy úlohy rozdělen na několik bezpečnostních zón.

Multicarrier MC12 safety.jpg

Multicarrier MC12 scara1.jpg

 

Uspořádání systému Multicarrier MC12 umožňuje zabudovat spolupracující roboty Scara nebo Delta přímo do středu smyčky. 

Tak lze minimalizovat transportní vzdálenosti například u systému Pick & Place, kdy celý systém pracuje dynamicky a velmi efektivně.

Několik příkladů aplikací

Systém Multicarrier MC12 nachází široké uplatnění pro různé výrobní linky a zařízení. Jako programovatelný systém je velmi flexibilní a tak se snadno přizpůsobuje novým požadavkům při změnách technologických postupů. Zde je jen několik příkladů: 

  • Filling station - plnění a zátkování (např. lahve, tuby, kartridže aj.)
  • Grouping processing - letmé seskupování komponent
  • Stacking and Grouping - stohování a seskupování
  • Pick and Place - sbírání a usazování komponent do formace s využitím robotů

Dalším příkladem mohou být automatické montážní nebo testovací linky a jiné.

  

Multicarrier MC12 Filling.jpg

Multicarrier MC12 Grouping.jpg

Multicarrier MC12 Stacking.jpg

Multicarrier MC12 Pick&Place.jpg

 

>>  Naše společnost je schopna vám celý transportní systém vyprojektovat a naprogramovat podle vašeho technologického zadání. Před vlastní realizací vám předvedeme živou simulaci systému v prostředí návrhového softwaru.

Chcete nás kontaktovat ? Ozvěte se