Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Lineární polohovací osy - PAS

Lineární polohovací osy řady PAS
Osy s kuličkovým šroubem výhradně používají kuličková vedení a mají dutinu profilu krytou ocelovou planžetou s magnetickým uzávěrem.

Lineární osy PAS jsou polohovány buď ozubeným řemenem nebo kuličkovým šroubem. Podle zatížení je možno volit průřez profilu šířky 40, 60, 80 nebo 110 mm.

Vozíky mají buď kuličkové vedení pro větší zatížení a přesnost nebo kladičkové vedení s použitím ložiskových rolen pro větší rychlosti. Při větších klopných momentech zátěže je možno zvolit delší vozík, případně pro rozměrnější zátěže více pevně spojených vozíků.

Osy jsou vybaveny induktivními snímači koncových poloh. Ke konstrukci se osy připevňují pomocí závitových kamenů a drážek na dolní a bočních stranách profilu. 

Dutina profilu řemenových os je kryta proti znečistění vlastním řemenem. Krytí profilu je možno zvýšit ocelovou planžetou s magnetickým uzávěrem.

Pro náročnější prostředí se nabízí antistatické nebo též antikorozní provedení.


A.  Lineární osy s kuličkovým šroubem

Opakovaná přesnost polohování je u všech os +/- 0,02 mm.

Maximální povolené zrychlení je 10 m/s2

Typové

označení

Průřez

profilu osy

(mm)

Hmotnost

přímé

zátěže

max. (kg)

Posuvná síla

max.

(N)

Stoupání

šroubu

(mm)

Průměr

šroubu

(mm)

Rychlost

pojezdu

max. (m/s)

Délka

pojezdu

max. (mm)

PAS 42SB

PAS 43SB

PAS 44SB

60x60

80x80

110x110

24

60

100

1.035

1.180

1.975

5/10/16

5/10/20

5/10/25

16

20

24

0,80

1,00

1,25

1.500

3.000

3.000

 

B.  Lineární osy s ozubeným řemenem

Opakovaná přesnost polohování je u všech os +/- 0,05 mm.

Maximální povolené zrychlení je 20 m/s2

Osy s pojezdovými rolnami mají v označení na konci písmeno R, u kuličkových vedení je písmeno B.

Typové

označení

Průřez

profilu osy

(mm)

Hmotnost

přímé

zátěže

max. (kg)

Posuvná síla

max.

(N)

Zdvih na otáčku

(mm)

Šířka

řemenu

(mm)

Rychlost

pojezdu

max. (m/s)

Délka

pojezdu

max. (mm)

PAS 41BR

PAS 42BR

PAS 43BR

40x40

60x60

80x80

6

12

30

300

800

1.100

84

155

205

15

25

30

8,0

8,0

8,0

3.000

5.500

5.500

PAS 42BB

PAS 43BB

PAS 44BB

60x60

80x80

110x110

24

60

100

800

1.100

2.600

155

205

264

25

30

50

5,0

5,0

5,0

5.500

5.500

5.500

Maximální přípustné dynamické síly a klopné momenty působící na jezdec lineární osy závisí nepřímo úměrně na rychlosti pojezdu. Tyto závislosti pro konkrétní typy polohovací osy a zvolené délky vozíku jsou uvedeny v dokumentaci ke stažení.

 

C.  Dvojice lineárních os s ozubeným řemenem

Při vyšším zatížení a působení větších klopných momentů na vozík je možno lineární osy s ozubeným řemenem posílit paralelním vedením do určité vzdálenosti od hlavní osy nebo druhou osou synchronizovanou s první osou společnou hřídelí, kdy obě osy mají pak společný pohon.

Lineární osa s pomocným vedením MAXHOsa s pomocným vedením MAXH

Dvojice lineárních os MAXS (společná hřídel)Dvojitá lineární osa MAXS

Typové

označení

Průřez

profilu osy

(mm)

Hmotnost

přímé

zátěže

max. (kg)

Posuvná síla

max.

(N)

Zdvih na otáčku

(mm)

Rychlost

pojezdu

max. (m/s)

Distance

obou os

max. (mm)

Délka

pojezdu

max. (mm)

MAXH1BR

MAXH2BR

MAXH2BB

MAXH3BR

MAXH3BB

MAXH4BB

40x40

60x60

60x60

80x80

80x80

110x110

11

22

45

55

110

175

300

800

800

1.100

1.100

2.600

84

155

155

205

205

264

8,0

8,0

5,0

8,0

5,0

5,0

300

400

400

500

500

600

3.000

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

MAXS1BR

MAXS2BR

MAXS2BB

MAXS3BR

MAXS3BB

MAXS4BB

40x40

60x60

60x60

80x80

80x80

110x110

11

22

45

55

110

175

450

1.200

1.200

1.650

1.650

3.900

84

155

155

205

205

264

8,0

8,0

5,0

8,0

5,0

5,0

1.400

1.800

1.800

2.300

2.300

2.800

3.000

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

Maximální povolené zrychlení je 20 m/s2

Osy s pojezdovými rolnami mají v označení na konci písmeno R, u kuličkových vedení je písmeno B.

 

 Dokumentace :

Katalog řady PAS

Katalog Linear Motion

Manuál pro osy PAS s kuličkovým šroubem

Manuál pro osy PAS s ozubeným řemenem

Manuál pro víceosové systémy MAX

Výkresy dvouosých systémů MAXH

Výkresy dvouosých systémů MAXS

2,56 MB

5,01 MB

1,05 MB

1,46 MB

5,74 MB

1,29 MB

1,38 MB

3D-model :

Vám vygenerujeme a pošleme e-mailem nebo si jej můžete sami sestavit na portálu b2b.partcommunity.com