Regulační pohony a jejich komponenty

Polohovací systémy a robotika

 • Polohovací osy

  Lineární a rotační polohovací osy a lineární stoly se využívají pro automatizaci výrobních strojů a linek. Vyznačují se velkou přesností polohování a značnou dynamikou pojezdu. Mohou být poháněny krokovým motorem nebo AC-servomotorem. Osy mají kuličkové nebo kladičkové vedení a vozíky jsou polohovány ozubeným řemenem nebo kuličkovým šroubem. Pro větší klopné momenty mohou mít paralelně pomocné vedení.

  Podle zatížení je možno zvolit různé délky vozíku, případně pro rozměrnější zátěže více pevně spojených vozíků. Pro vyšší krytí se používá magnetická planžeta. Možné je i antistatické nebo antikorozní provedení.

     Následující typové řady se už nevyrábí :

  • LM-P404, LM-P608, LM-P812
  • LM-A404, LM-A608, LM-A812

     (jejich dokumentace je v sekci "Ke stažení")

   

  19.6.2017 | Článků: 4

 • Manipulátory

  Kartézské robotické sestavy se dodávají již hotové v rozměrech zadaných zákazníkem. Jsou to sestavy dvou- a tří-osových lineárních polohovacích systémů, které je možno jako hotové přímo namontovat do strojního zařízení.

  Robotické sestavy se vyznačují velkou přesností polohování a značnou dynamikou pojezdu. Jsou to různá provedení lineárních manipulátorů, zakladačů a horizontálních nebo stěnových portálů.

  31.5.2017 | Článků: 2

 • Lineární motory

  Lineární motory jsou elektrické střídavé servomotory rozvinuté do lineární osy. Pevný stator je tvořen dráhou s permanentními magnety a kuličkovým vedením po kterém se pohybuje vozík, ve kterém je zabudováno třífázové vinutí. Pro odměřování polohy se používá lineární pravítko s velmi přesným snímačem, který může generovat různé výstupní signály podle potřeby navazující elektroniky.  

  Lineární motory jsou vhodné pro aplikace, které vyžadují vysokou rychlost a dynamiku pohybu při vysoké přesnost polohování (řádově v μm). Mají vysokou zatížitelnost a podle použitého kuličkového vedení snesou i značné klopné momenty. Výhodou je, že na jedné magnetické dráze může být nezávisle na sobě polohováno i více vozíků.

  Jsou vhodné pro konstrukce strojů podle konceptu Industry 4.0.

  6.6.2018 | Článků: 8

 • Roboty SCARA

  Roboty SCARA tvoří robotickou ruku pro rychlou a přesnou manipulaci s materiálem nebo nástrojem. Mají celkem 4 stupně volnosti: horizontálně otočné rameno s kloubem a vertikální osu s rotací vřetene. Obsáhnou téměř celou kruhovou plochu do délky ramene. Používají se pro přemisťování předmětů, automatickou montáž, bodové a obloukové svařování, balení, paletizaci aj.

  Pro své schopnosti a univerzální použití se používají při konstrukci moderních strojů a výrobních linek podle konceptu Industry 4.0. Je možno je jednoduše přeprogramovat a tak pružně reagovat na měnící se pořadavky na funkce stroje, příp. celé výrobní linky.

  SCARA je zkratka: Selective Compliance Assembly Robot Arm

  21.1.2018 | Článků: 3

 • 6-osé roboty

  Roboty se 6 stupni volnosti umožňují obecnnou manipulaci s břemenem ve třírozměrném prostoru včetně jeho otáčení ve všech osách. Dodávají se v široké škále velikostí s nosností od několika kilogramů až do max. 650 kg. Podle konstrukce pohybových ramen mají různý dosah horizontálně a vertikiálně, příp. do hloubky pod vlastní základnu. Podle provedení je lze montovat na podlahu, stěnu, strop nebo nakloněnou rovinu.

  Pro své schopnosti a univerzální použití se používají při konstrukci moderních strojů a výrobních linek podle konceptu Industry 4.0. Je možno je jednoduše přeprogramovat a tak pružně reagovat na měnící se pořadavky na funkce stroje, příp. celé výrobní linky.

  Používají se pro přemisťování předmětů, automatickou montáž, bodové a obloukové svařování, obsluhu lisů, balení, paletizaci aj.

  3.2.2018 | Článků: 4

 • Roboty Delta

  DELTA roboty byly vyvinuty jako součást distribuovaného systému řízeni strojů PacDrive 3, který slouží pro automatizaci a robotizaci výrobních procesů podle konceptu Industry 4.0. Roboty se vyznačují vysokou přesností, rychlostí a dynamikou, mají tichý chod a snesou poměrně vekou užitnou zátěž. Jsou vhodné pro manipulace Pick&Place.

  Systém PacDrive 3 svou univerzálností umožňuje pružně se přizpůsobovat rychle se měnícím nárokům zákazníků a konstruktérů na funkce stroje, příp. celé výrobní linky. Jeho optimální použití je pro balící linky, manipulační a logistické systémy a automatické montážní linky, kde robot je jejich podstatnou součástí.

  2.10.2017 | Článků: 2