Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Zajišťovací západka

zabraňuje samovolnému pohybu hřebenu vůči převodovce. Používá se například u zvedacích zařízení. Montuje se jako příslušenství na lineární převodovku Lifgo nebo Lean SL a musí být orientována proti směru pohybu, který zajišťuje. Ovládá se malým pneuválcem, který působí proti přítlačné pružině.
Západka je dimenzována na 5-tinásobek jmenovité zátěže příslušné převodovky.

Řez lineární převodovkou Lean SL 5