Regulační pohony a jejich komponenty

Lineární motory - řada MLx3

 

Lineární motor MLE3

Lineární motory MLE3

 • max. rychlost až 24 m/s
 • maximální zrychlení 110 m/s2
 • opakovatelná přesnost měřícího systému ± 1 μm
 • opakovatelná přesnost lineární jednotky ± 5 μm
 • max. délka bez nadstavení až 3.600 mm
 • operační napětí 600 VDC (meziobvod)
 • max. operační napětí 900 VDC (při brzdění)
 • pólová rozteč 24 mm

Typ: MLE3xxxx

0105

0210

0420

0630

typ vozíku
délka vozíku [mm]
hmotnost vozíku [kg] 
HR
182
2,2

HS
182
2,9

IS
272
3,1
HS
272
3,8
HR
350
4,1
NS
.
.

hmotnost 100 mm statoru [kg]
šířka statoru [mm]
výška statoru vč. vozíku [mm]

1,2
140
70

trvalá síla Fx [N]
špičková síla Fx [N]
trvalý proud [A]
špičkový proud [A]
max. rychlost [m/s]
výkonová ztráta [W]

60
105
1,5
3,1
12
49
120
210
3,0
6,2
12
99
120
210
9,0
18,9
24
92
240
420
6,0
12,4
12
197
240
420
6,0
12,4
12
197
360
630
4,5
9,2
4,5
296

max. příčná síla Fy [N]
max. příčná síla Fz [N]
max. klopný moment Mx [Nm]
max. klopný moment My [Nm]
max. klopný moment Mz [Nm]

1500
1000
180
280
280
1500
1000
180
280
280
1500
1000
180
320
320
1500
1000
180
320
320
1500
1000
180
400
400
.
.
.
.
.

Orientace sil a klopných momentů působících na vozík a jeho vedení :
Síly a klopné momenty

Provedení "economy" :

Lineární motor MLL3

 

Lineární motory MLL3

 • max. rychlost až 24 m/s
 • maximální zrychlení 86 m/s2
 • opakovatelná přesnost měřícího systému ± 30 μm
 • opakovatelná přesnost lineární jednotky ± 100 μm
 • max. délka bez nadstavení až 3.600 mm
 • operační napětí 600 VDC (meziobvod)
 • max. operační napětí 900 VDC (při brzdění)
 • pólová rozteč 24 mm

Typ: MLL3xxxx

0100

0200

0400

0600

typ vozíku
délka vozíku [mm]
hmotnost vozíku [kg] 
HR
.
.

HS
212
2,9

IS
212
3,1
HS
310
3,8
NS
.
.

hmotnost 100 mm statoru [kg]
šířka statoru [mm]
výška statoru vč. vozíku [mm]

1,1
140
83

trvalá síla Fx [N]
špičková síla Fx [N]
trvalý proud [A]
špičkový proud [A]
max. rychlost [m/s]
výkonová ztráta [W]

60
105
1,5
3,1
12
49
100
200
3,0
6,2
12
99
120
210
9,0
18,9
24
92
200
400
6,0
12,4
12
197
360
630
4,5
9,2
4,5
296

max. příčná síla Fy [N]
max. příčná síla Fz [N]
max. klopný moment Mx [Nm]
max. klopný moment My [Nm]
max. klopný moment Mz [Nm]

.
.
.
.
.
1200
600
150
200
200
1200
600
150
200
200
1200
600
180
250
250
.
.
.
.
.

Poznámky pro obě provedení :

 • použitelná síla motoru závisí na charakteru aplikace a teplotě okolí, předpokládá se chlazení vzduchem
 • maximální rychlost závisí na napětí meziobvodu
 • pro řízení motoru dodáváme standardně servoměniče LXM32, ale motor je možno provozovat i s jinými
 • snímač polohy může být inkrementální nebo absolutní a může mít různé signálové výstupy - jako SIN/COS, TTL, BiSS/C, EnDat 2.2, SSI, DriveCliq aj. (více viz typový kód v katalogu)
 • vedení je chromováno, na zvláštní vyžádání může být nestandardně z nerezové oceli
 • motor může být otevřený nebo v zakrytovaném provedení
 • MLE konektory mohou být přímé nebo úhlové na horní nebo boční straně vozíku nebo na kabelu 300 mm, případně jen kabely bez konektorů
 • MLL konektory mohou být úhlové nebo na kabelu 300 mm, případně jen kabely bez konektorů

Příklady víceosových sestav :

Dokumentace :

Katalog

Příslušenství

Manuál údržby

2,77 MB

323 kB

1,08 MB