Přesné polohovací systémy

a elektrické regulační pohony

Optické snímače se světlovodným kabelem

Optické snímače pracují na principu vyhodnocení rozkladu světla odraženého od povrchu pohybujícího se nebo kmitajícího předmětu. Nemají žádný elektrický přívod. Světelný signál ze vzdáleného zdroje světla se přivádí optickým kabelem do snímače a stejným kabelem se vysílá výstupní světelný signál do vyhodnocovací jednotky. Světelný signál může být takto veden na vzdálenosti až stovek metrů. Celý systém je odolný vůči rušení a jiným vnějším vlivům.

Použití optických snímačů je vhodné pro přesná měření různých veličin na velké vzdálenosti v prostředích s vysokým stupněm rušení, v nebezpečných prostorách (např. s nebezpečím výbuchu) nebo jinak exponovaných. Snímače jsou z principu velmi spolehlivé, mají dlouhou životnost a jejich montáž je poměrně jednoduchá.

Typické použití je v rozlehlých průmyslových komplexech jako jsou železárny, elektrárny, cementárny, chemické závody, nukleární zařízení, doly, kolejová vozidla, letectví, v lékařství, pro vojenské aplikace aj

 

Optické enkodéry

MR312

MR314

MR316

MR318

MR332

absolutní

 

MR320

Optický signál z enkodéru se vede průmyslovým optickým kabelem MR320 do modulu MR310, který jej převádí na standardní elektrické impulsní signály A/B pro přímé připojení do čítače, PLC nebo PC. Modul má navíc dva programovatelné analogové výstupy ±10V a 4-20 mA pro sledování otáček nebo polohy snímaného objektu. Pro programování a nastavení parametrů modulu slouží servisní rozhraní RS422/485 a grafický software. Tím je možno provádět i diagnostiku systému. Modul se instaluje na DIN-lištu.

MR310

 

Optické snímače zrychlení a vibrací

MR381

snímač 1D

Optický snímač zrychlení a vibrací je vhodný pro snímání v náročných prostorách na velké vzdálenosti. Provedení MR381 je pro jednoosé snímaní ve zvláště stísněných prostorách. Dvoukanálový snímač MR382 snímá současně ve dvou ortogonálních rovinách. K nim se dodávají opto-elektrické převodníky v průmyslovém provedení.

MR382

snímač 2D

 

Optický mikrofon

Optický mikrofon MP350 v miniaturním provedení dokáže věrně přenášet snímané zvuky bez parazitních šumů a je absolutně necitlivý na vnější rušení. Používá extremně citlivou silikonovou membránu, jejíž chvění se snímá v jediném bodě. Vnější obal je z polykarbonátu, průměr pouzdra je 6 mm. Dodává se s opto-elektrickým převodníkem.

MR350

optický mikrofon

Frekvenční rozsah :

10 - 14.000 Hz

Citlivost:

100 mV / Pa

max. 114 dB SPL

Teplotní rozsah :

-20 až +60°C

 

Optoelektrické signálové spojení

Pro přenos impulsních signálů na větší vzdálenosti a s vyloučením vlivu vnějších rušení je možno s výhodou použít optické kabely. Modul MR360 pak slouží pro převod elektrických signálů na optické a naopak. Maximální vzdálenost je 1000 m, signály A/B/I, maximální přenosová rychlost 120 Mbit/s, teplotní rozsah -10 až +60°C. Modul se montuje na DIN-lištu.

Příklad zapojení elektrického enkodéru na optickou linku

MR360

MR360.1 - vysílač

MR360.2 - přijímač

MR360.3 - vysílač i přijímač

 

Optické snímače teploty a tlaku

M115P-TS2

snímač teploty

K dispozici jsou i různá provedení optických snímačů teploty. Ty mají specifická použití v různých průmyslových odvětvích, ale také v lékařství. Používají se v chemických, jaderných, mikrovlných zařízeních a pod.

Byly vyvinuty i speciální optické snímače tlaku.

Pro projednání speciálních použití nás prosím kontaktujte.

M115P-TS4

snímač teploty

 

 

Dokumentace :

Stáhněte si podklady

ve formátu PDF

komprimované do ZIP

Optické enkodéry

Optické snímače zrychlení a vibrací

Optický mikrofon

Moduly a kabely pro optická spojení

1,63 MB

257 kB

277 kB

489 kB